תאונה! לחץ!

אנא צלמ/י את התאונה כמפורט, התמונות המצולמות ישלחו ואפשר לשלוח אותם גם מאוחר יותר
לאחר שתרא/י את הסעיפים למטה לחצ/י על אפליקציית המצלמה שלכם בכדי לצלם:
1. אנא צלמ/י את הנזק עצמו (הרכב הפוגע והרכב הנפגע)
2. מקום התאונה
3. רישיון הנהיגה או ת.ז. של הנהג
4. רישיונות הרכב