ביטוח חיים / חיסכון

 
ביטוח חיים איננו אחד מהביטוחים, שאנו חייבים לעשות על פי חוק. יחד עם זאת, יש חשיבות גבוהה לביטוח זה, במיוחד אם למבוטח יש מישהו שתלוי בו לפרנסתו, כגון משפחה או בן חסות. במקרים של תלות כלכלית של אדם באחר, אם חלילה ייפגע המפרנס, הרי שהנתמך ייפגע גם הוא, ויאבד את יכולתו להתקיים בכבוד. כאשר רוכשים ביטוח חיים, המוטבים לביטוח החיים מקבלים את סכום הביטוח, וכך נשארים עם מקור פרנסה פעיל. בקבוצת לידר, נתאים לכם ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה המתאים לצרכיכם ואופי עבודתכם.
 
כמו כן, נוכל לסייע לכם בהתאמת תוכנית חיסכון לגיל פרישה:
פנסיה או קופת גמל לפי הצרכים שלכם.
שאלו אותנו גם על קרנות ההשתלמות עם דמי הניהול הנמוכים והתשואות המשתלמות.
 
לפירוט ומידע נוסף, צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם
 
 
מחלקת ביטוח חיים כוללת את הביטוחים הבאים:
1. ביטוח למקרה מוות (ריסק). זהו ביטוח למקרה מוות, מכל סיבה שהיא, בתוך תקופה נתונה. למשל, אדם מבטח את חייו כאשר תקופת הביטוח נמשכת עד הגיעו לגיל 67. במקרה זה, אם נפטר המבוטח לפני גיל 67, יקבלו מוטביו סכום חד פעמי (במרבית המקרים) מחברת הביטוח. סכום הפיצוי שישולם למוטבים ייקבע על ידי המבוטח, בהתאם לפרמיה.
 
קיימות מספר אפשרויות לקניית ביטוח ריסק:
  • ביטוח למקרה מוות – תקופת הביטוח לרוב הינה עד גיל 60 לפחות. הפרמיה המשולמת מתעדכנת כל שנה בדרך כלל (יש מקרים, בהם הפרמיה מתעדכנת כל 5 שנים ואף כל 10 שנים), בהתאם לגיל המבוטח.
  •  ביטוח משכנתא – ביטוח חיים, אותו עורכים במקרה בו נלקחת הלוואת דיור (משכנתה). במקרה של מות המבוטח, תשולם יתרת ההלוואה למלווה. מכיוון שבחלוף הזמן החוב של המבוטח קטן, הרי שסכום הביטוח קטן אף הוא.
  • ביטוח "הכנסה למשפחה" – במקרה של מות המבוטח, ישולם סכום הביטוח למוטבים על בסיס של תשלומים קבועים למשך תקופה מסוימת, ולא באופן חד פעמי.
 
 

2. ביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח זה נועד להגן על המבוטח במקרים בהם יאבד את יכולתו לעבוד כתוצאה מתאונה או ממחלה, ולהבטיח לו גמלה חודשית כתחליף למשכורת.

בהתאם לסוג עבודתך (שכיר / עצמאי) ואופייה נוכל להתאים לך ביטוח אובדן כושר עבודה שיבטיח לך שקט נפשי וסיוע כספי בתקופה קשה, כבר מהשבוע השני!
 
3. ביטוח פנסיה / מנהלים / גמל. כדי להנות מהכנסה גם לאחר גיל הפרישה מהעבודה כדאי להתחיל ולחסוך כבר בגיל צעיר. אפיק החיסכון הנפוץ ביותר הוא קרן פנסיה הכוללת פנסיית זיקנה לגיל פרישה שמשולמת כקצבה חודשית, פנסיית נכות כתוצאה מאובדן כושר עבודה, פנסיית שארים שהיא קצבה חודשית המשולמת לבן/בת הזוג והילדים של המבוטח במקרה של פטירתו.
אפיק נוסף של חיסכון לגיל פרישה הוא ביטוח מנהלים. החל מ01.01.2012 לא ניתן לרכוש פוליסת מנהלים בעלת מקדם קצבה מובטח ובכל זאת למוצר זה יש יתרונות רבים:
  • הפוליסה היא חוזה אישי בין חברת הביטוח למבוטח ותנאיה אינם ניתנים לשינוי באופן חד צדדי.
  • תעריפי הכיסוי הביטוחי קבועים וידועים מראש
  • תוקפו של הביטוח החל מהיום הראשון (בניגוד לפנסיה בה חלה תקופת אכשרה של 60 חודשים)
  • ניתן למנות מוטבים בפוליסה לפי בחירת המבוטח (למשל הוריו) בניגוד לפנסיה בה התשלום הוא רק לבן/בת הזוג והילדים.
קופת גמל היא אפיק חסכון לגיל פרישה הכולל בתוכו חסכון בלבד ללא רכיב ביטוחי של אובדן כושר עבודה. משולמת כקצבה.
 
4. קרן השתלמות זהו סוג של קופת חיסכון, שמיועדת לשכירים, לעצמאים ולקבוצות (קיבוצים, מושבים שיתופיים). קרן השתלמות היא חיסכון לתקופה של 6 שנים, אם כי ניתן להשתמש בכסף שנצבר שם כבר לאחר 3 שנים, אך לצורכי השתלמויות ולימודים בלבד. לאחר 6 שנים ניתן למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות, ולעשות בו שימוש לכל מטרה.
 
הטבות במס לקרנות השתלמות
אחד היתרונות הבולטים של חיסכון בקרנות השתלמות הוא, שעל הפקדות אלו ישנן הטבות מס. עם זאת, קיימת התנייה על פטור ממס – ההפקדה מגיעה עד לגובה של 10% משכר ברוטו של העובד. העובד אמור להפריש עד 2.5% משכר הברוטו שלו, והמעסיק מפריש עד 7.5% מהשכר ברוטו שהוא משלם לעובד. יש לשים לב לתנאי נוסף – הפטור ממס ניתן על הפרשות שלא עולות על 1600 ש"ח. אם מופרש סכום גבוה מזה, רצוי לשקול לחסוך 1600 השקלים הראשונים בקרן השתלמות, ואת היתרה באפיק השקעה / חיסכון אחר.
לחצו לקבלת הצעת מחיר ביטוח חיים / חיסכון מתואמת לך אישית