ביטוח ימי

ביטוח ימי מתחלק לביטוח מטענים וסחורות ולביטוח כלי שייט כאשר ביטוח מטענים וסחורות מהווה את רוב הפוליסות.

ביטוח מטענים וסחורות:

מטרתו להגן על יבואנים \ יצואנים וכל מי שמעביר סחורות דרך הים\האוויר בין אם העברה חד פעמית לבין העברות שוטפות.

הפוליסה מתחלקת לפוליסה פתוחה ולפוליסה סגורה:

פוליסה סגורה היא פוליסה חד פעמית אשר נועדה לבטח מסע מוגדר ועם סיום המסע הפוליסה מתבטלת (מומלץ לאנשים הפרטיים).

פוליסה פתוחה מבטחת את כל הסחורות המוצהרות על ידי המבוטח לתקופה בלתי מוגבלת או עד לביטולה (מומלץ ליבואנים \ יצואנים).

מה מכסה הפוליסה?

לרבות נזקים פיזיים הנגרמו לסחורה עקב:

  • התנגשות
  • טביעה
  • שריפה
  • התפוצצות
  • התהפכות
  • עלייה על שרטון
  • חדירת מי ים
  • שטיפה מהסיפון

 

שימו לב, קיימת אופציה להרחיב את הפוליסות ולכסות את הרכוש בצורה מקיפה יותר. לקבלת פרטים אודות פוליסת שינוע סחורות צרו עמנו קשר.

ביטוח כלי שייט:

ביטוח כלי השייט חל רק בים במרינה או בנמל.

בביטוח כלי שייט חל חוק חובה על ביטוח צד ג' לכי שייט עד 24 מטרים.

ביטוח צד ג' המשמש כביטוח חובה לכלי שייט עד 24 מטרים, בבסיסו מכסה נזקי גוף בלבד של הנפגע(צד ג') אם אופציה להרחבה לנזקי מוות, רכוש וגוף.

ביטוח מקיף מכיל בתוכו גם את כיסויי ביטוח צד ג' וכולל בנוסף נזקי גוף, רכוש, מוות, חפצים של הנפגע והמבוטח ואף גרירה לחוף.

לחצו לקבלת הצעת מחיר ביטוח ימי מתואמת לך אישית