ביטוח בריאות

  • ביטוח בריאות הוא ביטוח הכולל מתן מענה להוצאות רפואיות או תרופות, שאינן ניתנות במסגרת קופות החולים או סל הבריאות.
  • ביטוח בריאות מקנה לכם שקט נפשי, מתוך הידיעה שבמקרה של מחלה או תאונה, תממן הפוליסה את ההוצאות היקרות, הכרוכות במערך הבריאות הפרטי.

קיימות פוליסות ביטוח בריאות רבות הכוללות מגוון רחב של תוכניות וכיסויים. בסוכנות לידר, אנו שמים דגש על איתור והתאמת פוליסות המתאימות במיוחד בשבילכם, ולפיכך נוכל להרכיב עבורכם תוכנית ביטוח בריאות, שמתאימה למצבכם הבריאותי ולסיכונים שאתם עלולים להיחשף אליהם.

לפירוט ולמידע נוסף, צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.
 
להלן פירוט של מגוון הכיסויים העיקריים הקיימים בפוליסת בריאות:
 
ניתוחים בארץ ובחו"ל
הכיסוי העיקרי שמספקות תכניות ביטוח הבריאות הפרטיות הוא בגין ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל. פוליסות שתאריך תחילת החל מיום 01.01.2014 כוללות סעיף שיפוי בלבד, כלומר חברת הביטוח תממן את עלות הניתוח במידה ובוצע באמצעות מנתח הסכם איתו היא עובדת. בפוליסות ישנות יותר, תשלום בגין ביצוע הניתוח יכול להינתן כשיפוי – חברת הביטוח תממן את עלות ניתוח,או כפיצוי למבוטח שבחר לעבור את הניתוח בבית חולים ציבורי, באמצעות קופת החולים.
פוליסות אלו נותנות כיסוי לביצוע הניתוח החל "מהשקל הראשון". לצד פוליסות אלו ובהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, החל מיום 1.10.07 חברות הביטוח חייבות להציע למי שחבר בשב"ן (שירותי בריאות נוספים) של קופת החולים את האפשרות לרכוש כיסוי לביצוע ניתוחים בישראל, המקנה כיסוי משלים לניתוחים שניתן על ידי קופות החולים במסגרת השב"ן (משלים שב"ן). בכיסוי משלים שב"ן משלמת חברת הביטוח למבוטח בגין הוצאות הניתוח שהיו לו מעבר לסכום השיפוי או ההשתתפות שהוא קיבל מקופת החולים ולא יותר מהסכום שהיא היתה משלמת לו אילו היתה ברשותו פוליסה שמכסה את הניתוח "מהשקל הראשון".
במקרים בהם המבוטח עובר ניתוח שקופת החולים שלו אינה מכסה במסגרת השב"ן עבור כלל חבריה, חברת הביטוח צריכה לשאת בעלות הניתוח החל "מהשקל הראשון". ההוצאות בגין הניתוח שמציעות החברות כוללות הוצאות אשפוז, שכר מנתח, שירותי הסעה באמבולנס, שירותי אחות פרטית במהלך אשפוז ושכר רופא מרדים. בנוסף לכך יכולות חברות הביטוח להציע כיסוי גם עבור הוצאות נוספות כגון פיזיותרפיה, התייעצויות נוספות לפני או אחרי הניתוח ועוד.
לעתים פוליסות לביצוע ניתוח בישראל מכסות גם ביצוע ניתוח בחו"ל אבל החזר ההוצאות נקבע לפי עלות ביצוע הניתוח בישראל. ישנן פוליסות המיועדות לכסות ביצוע ניתוחים בחו"ל, וההוצאות המכוסות בפוליסות אלו מותאמות לצרכים של המבוטח בעת ביצוע הניתוח מחוץ לגבולות ישראל, הן מבחינת עלויות הניתוח והן מבחינת הוצאות נוספות כגון טיסה וכיו"ב.
 
 
תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
ביטוח שנועד לממן למטופל תרופות אשר אינן כלולות בסל הבריאות. בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, הכיסוי בפוליסות לתרופות שנמכרות החל מיום 1.6.08, ניתן בגין תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות ואשר אושרו באחת מהמדינות המפורטות (ארה"ב, האיחוד האירופי, אוסטרליה) או בגין תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות אך אינן מוגדרות בסל לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח, הדורש טיפול בתרופה זו. בנוסף, בהתאם להנחיות, הפוליסות צריכות לכלול גם כיסוי לתרופות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות, כאשר התרופה מאושרת באחת מהמדינות המפורטות בהנחיות. זאת, בתנאי שהתרופה הוכרה כיעילה לטיפול במצב הרפואי ממנו סובל המבוטח על ידי אחד מהגורמים או הפרסומים המפורטים בהנחיות. בביטוח תרופות הכיסוי הינו לתרופה שנועדה לשם טיפול במצב רפואי לרבות מניעת החמרתו או הישנותו. פוליסות לביטוח תרופות מכסות הוצאות על תרופות על פי התקרה הנקובה בפוליסה, ותקופת ביטוח הבריאות היא לכל החיים (עד גיל 99).
 
השתלות
הביטוח מכסה את כל העלויות הכרוכות בביצוע ההשתלה, החל מהוצאות האישפוז וכלה בהטסות חירום רפואיות. כאשר אתם רוכשים פוליסת ביטוח רפואי, שכולל ביטוח השתלות אתם רשאים לבחור את הרופא שינתח אתכם, כמו גם את תאריך הניתוח. הפוליסה מבטיחה לכם טיפול כולל איתור של האיברים המושתלים, הטסה שלהם בתנאים המתאימים, ואם לא ניתן לבצע את הניתוח בבית חולים בארץ – הפוליסה מכסה את הטסתכם לחו"ל, וגם כרטיס טיסה למלווה.
 
מחלות קשות
כיסוי המקנה פיצוי כספי למבוטח בעקבות איבחון של מחלה אחת מתוך רשימה של מחלות שקבעה חברת הביטוח. גובה הפיצוי נקבע לפי גובה הכיסוי אותו רכש המבוטח והינו חד פעמי.
 
שירותים אמבולטוריים
הכיסוי ניתן בגין פרוצדורות רפואיות שאינן דורשות אשפוז בבית חולים. הטיפול נעשה בדרך כלל במרפאות חוץ.
הכיסוי הביטוחי של שירותים אמבולטוריים כולל טיפולים רפואיים כגון בדיקת CT, בדיקת MRI, בדיקות הריון, התייעצות עם רופא מומחה ועוד.
השתלות – בהתאם להנחיות המפקח על ביטוח להשתלות חייב לכסות לפחות השתלות של ריאה, לב, כליה, לבלב, כבד, וכל שילוב ביניהם, והשתלת איבר שלם או חלק מאיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, או השתלה של מח עצמות מתורם אחר בגוף המבוטח.
טיפולים מיוחדים בחו"ל – במסגרת זו ניתן כיסוי לטיפולים וניתוחים שלא ניתן לבצעם בישראל ושללא ביצועם נשקפת סכנת חיים למבוטח. כיסוי זה נמכר בדרך כלל יחד עם כיסוי לביצוע השתלות.
לחצו לקבלת הצעת מחיר ביטוח בריאות מתואמת לך אישית