ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח הנועד לפצות את המבוטח בקרות תאונה, ולהעניק לו פיצוי כספי. לעומת פוליסות אחרות המעניקות טיפול רפואי. בביטוח תאונות אישיות המבוטח יקבל סכום כספי על הנזק הנגרם לו.

ביטוח תאונות אישיות מכסה אנשים אשר נפגעו בעבודה, בבית, בלימודים, במקומות ציבוריים ואף גם בח"ול.

 

מה מכסה ביטוח תאונות אישיות?

ביטוח תאונות אישיות מכסה מוות, שברים, סיעוד, כוויות, אשפוז יומי ונכות עקב תאונה. המבוטח רשאי לבחור על מה יכוסה ועל מה לא יכוסה.

 

איך הביטוח עובד?

כל אדם שמבוטח בפוליסת תאונות אישיות מכוסה על X כסף על שברים, X כסף על מוות מתאונה, X כסף על נכות מתאונה וכו'. אם פלוני עקב תאונה שבר את הכתף, הוא יקבל אחזו מסוים מהכיסוי שלו על שברים. לצורך העניין הוא מכוסה על 100,000 ₪ שברים והוא שבר את הכתף ובפוליסה שלו כתף מהווה 30% מהפיצוי. הוא יפוצה על 30% מתוך ה 100,000, כלומר הוא יקבל 30,000.

מהי תאונה על פי חברת הביטוח?

"חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין. למען הסר ספק, אלימות מילולית ו\או לחץ נפשי ו\או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה הגורמים לנכות, לא יחשבו לתאונה."

 

למי רלוונטי ביטוח תאונות אישיות?

הביטוח רלוונטי לכלל המדינה, עלותו נמוכה יחסית לעומת התועלת שאפשר להפיק ממנו. בעקבות זה הוא גם ביטוח שכיח במדינת ישראל ואחוז גדול מאוכלוסיית ישראל מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. לרבות, זקנים החוששים מתאונה בבית או ברחוב, לצעירים המשתוללים ושהסיכוי לתאונה גדל, לחובבי אקסטרים, לספורטאים, לאנשים העובדים בעבודות בהן הסיכון לתאונה הוא גבוה וכו'.

לחצו לקבלת הצעת מחיר ביטוח תאונות אישיות מתואמת לך אישית